Airtos (AIdvanced Real Time Traffic Optimization System)

Període:
febrer, 2022 –
febrer, 2024
Entitat finançadora:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
Airtos (AIdvanced Real Time Traffic Optimization System)

Descripció

El propòsit d’aquest projecte és investigar i desenvolupar un pilot de model de trànsit disruptiu, que aprofiti les possibilitats dels últims avenços en computació, comunicacions i fonts de dades. Un model que superi les restriccions esmentades i que introdueixi una nova forma d’entendre, modelar i actuar sobre el trànsit. El model s’aplicarà sobre un sistema de control real (SATURNO) amb l’objectiu de validar i verificar l’aplicació en possibles cas d’usos reals.

Aquest projecte està subvencionat per ACCIÓ a través de les ajuda d’Innotec  (convocatòria 2021), són ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes (ACISA) i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (inLab FIB).