picture-1577-1543230714.jpg
Gonzalo
Recio
Domenech
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Gonzalo
Recio

Gonzalo Recio és llicenciat en ciències de la computació per la UPC i ha cursat el Màster en Intel·ligència Artificial també a la UPC amb un projecte final dedicat a la predicció de l’ocupació en autobusos. Els seus àmbits d’expertesa es basen en la intel·ligència artificial i en la ciència de les dades, en especial en disciplines com machine learning, deep learning, visió per computador, processament del llenguatge natural i optimització.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Desenvolupament d’un sistema per a automatitzar l’assignació de guàrdies en centres hospitalaris

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Principals projectes en què ha intervingut

Un sistema d’intel·ligència artificial que genera roses a partir d’un esboç i una descripció breu. El resultat és un imatge amb una o més roses que segueix la forma de l’esbós i intenta reflectir el text descriptiu.
Generació de roses digitals mitjançat la intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art a partir de models de deep learning.
Disseny de noves estratègies, basades en algorismes de Machine Learning i anàlisi de dades, per millorar l’eficiència i el rendiment  dels motors i bateries dels vehicles elèctrics.

Articles al blog

Premis

El passat 3 i 4 d’octubre va tindre lloc la DigiEduHack al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya i estava organitzat per l’inLab FIB. És el primer...

El tràfic il·legal i el furtivisme d’espècies de fauna i flora silvestres s’ha convertit en una activitat il·lícita de gran preocupació a nivell mundial sent...