REMEDiAL – Raonament Automàtic, Execució de Models i Anàlisi de Dades a partir d’Ontologies

Període:

gener, 2018 –
desembre, 2021

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Antoni Urpí Tubella
  • Joan Antoni Pastor Collado
  • Enric Mayol

Experteses:

REMEDiAL – Raonament Automàtic, Execució de Models i Anàlisi de Dades a partir d’Ontologies

Descripció

L’objectiu principal d’aquest projecte és proporcionar capacitats per ajudar a automatitzar el procés de desenvolupament de programari, basat en l’ús de les ontologies de domini. Una ontologia representa una definició formal dels conceptes, propietats, restriccions i interrelacions d’entitats que existeixen realment en un determinat domini del discurs i de les accions que es poden realitzar en aquest àmbit. El contingut de l’ontologia es determina a partir del contingut de les fonts o bases de dades subjacents a través de mapes declaratius que defineixen els conceptes de l’ontologia segons les dades contingudes en les fonts.

Concretament, tenim la intenció de desenvolupar tècniques i eines per raonar automàticament des de l’ontologia, per tal de garantir que la definició de l’ontologia descrigui adequadament els conceptes del domini i pugui transferir un canvi al nivell de dades en una modificació de la coneixement ontològic; per a l’execució automàtica de models, per proporcionar capacitats d’execució directa sense haver de desenvolupar el sistema de programari manualment; o analitzar les dades de les fonts del coneixement definit a l’ontologia per extreure conclusions i descobrir dependències conductuals que no es poden determinar tenint en compte només les dades d’origen.

Aquesta investigació es durà a terme en quatre dominis d’aplicació diferents: modelització de processos de negoci, polítiques d’ontologia de seguretat, Internet of Things (IoT) i anàlisi d’aprenentatge en educació.