QR Connecting Consumer pel Clúster Foodservice

Període:
febrer, 2022 –
desembre, 2022
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
QR Connecting Consumer pel Clúster Foodservice

Descripció

Aquest estudi es vertebra entorn de 4 grans reptes, que són:

 • Repte nutricional: comunicació d’informació nutricional (per exemple, composició nutricional o al·lèrgens) sobre el producte.
 • Repte ambiental: comunicació d’informació ambiental (per exemple, petjada de carboni) sobre el producte.
 • Repte de l’experiència immersiva: trasllat de continguts multimèdia immersius (per exemple, vídeos 360º) sobre el producte o la seva fabricació.
 • Repte relacional: comunicació bidireccional entre el client i l’empresa per millorar-ne la seva relació i fidelitat.

Aquest estudi ha requerit, com a actuacions principals, un anàlisi de requisits de les empreses del sector de l’alimentació pel que fa als anteriors reptes un anàlisi de les tecnologies/plataformes actuals per satisfer els anteriors requisits, i l’elaboració d’una proposta de plataforma que, fent ús d’aquestes tecnologies, resol els diferents reptes plantejats.

Les empreses participants en aquest projecte són:

 • Clúster Foodservice: clúster que agrupa les principals empreses de Catalunya del sector de l’alimentació. Dirigeix i coordina tot el projecte.
 • Frit Ravich: empresa d’alimentació. Actua com a empresa del sector de qui identificar les necessitats pels diferents reptes.
 • Casa Ametller: grup empresarial del sector alimentari. Actua com a empresa del sector de qui identificar les necessitats pels diferents reptes.
 • Alimentium: proveïdor tecnològic encarregat del repte nutricional
 • inèdit: proveïdor tecnològic encarregat del repte ambiental.
 • Eurecat Centre Tecnològic: proveïdor tecnològic encarregat de l’experiència immersiva.
 • inLab FIB – UPC: proveïdor tecnològic encarregat del repte relacional i la proposició de la plataforma que integra tota la solució.