QaaS I: Qualification as a Service I (part estàtica)

Descripció 

QaaS I és un projecte que neix amb l’objectiu d’analitzar, estàticament, l’estructura de codi d’un projecte software per extreure’n, automàticament, diverses mètriques que en permetin la seva qualificació.

Per dur a terme aquesta anàlisi, el que fa l'inLab en aquest projecte és explotar la metamodelització. És a dir, es defineixen i s'instancien diverses estructures de dades que, a la vegada, representen les estructures de dades i operacions pròpies del codi objectiu. D'aquesta manera, es pot analitzar exhl projecte explota austivament el codi objectiu, recorrent les instàncies del metamodel, aprofitant totes les tècniques pròpies de l'orientació a objectes.

Període del projecte 
Maig, 2019 - Gener, 2020
Client 
Tecnologia 
Java,
JavaScript,
Python,
Node.js,
Docker
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 

 

Si desitges donar de baixa la teva informació envia un mail a inlab@fib.upc.edu amb assumpte "Baixa informació".

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO