picture-3373-1599200022.jpg
Aniol
Carbó
Marchuet
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Aniol
Carbó

Principals projectes en què ha intervingut

Sistema de Migracions per CVI

Servei web que permeti automatitzar les derivacions de diferents organismes dins del gestor web que el CVI utilitza en el seu dia a dia.