Sistema de Migracions per CVI

Període:
octubre, 2020 –
febrer, 2021
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Sistema de Migracions per CVI

Descripció

El centre de Vida Independent  és un centre que s’adreça a donar servei a persones grans amb dependència i/o a persones que presenten alguna discapacitat, utilitzant productes de suport i tecnologia, per millorar la qualitat de vida donant més autonomia i seguretat a la llar.

Una de les principals tasques que realitza el centre és l’adaptació funcional de la llar per a persones amb mobilitat reduïda.

Les peticions d’adaptacions els arriba des d’organismes privats i públics, com l’Ajuntament de Barcelona, que els envien un full de derivació, arxiu en format PDF on es recullen les dades associades a una intervenció i que inclou la informació essencial per a iniciar un estudi d’adaptació funcional.

L’inLab FIB col·labora amb el CVI per tal d’oferir un servei web que permeti automatitzar les derivacions de diferents organismes dins del gestor web que el CVI utilitza en el seu dia a dia.

La col·laboració consta de tres fases:

  • Unificació de fulls de derivació.
  • Disseny i desenvolupament d’un migrador de derivacions únic.
  • Integració del servei web en el gestor web del CVI.

La migració d’una derivació consisteix en un procés de validació de la informació emmagatzemada per tal de detectar errors i avisos de la informació rebuda, i si no s’han detectat errors donar d’alta l’usuari assignat a la derivació dins del sistema d’informació del CVI.

En paral·lel s’han resolt algunes incidències associades al dia a dia del CVI i del seu gestor web.