picture-2690-1553679378.jpg
Oriol
Ortiz Noriega
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Oriol
Ortiz Noriega

Principals projectes en què ha intervingut

Atlas per UPC

L’objectiu és disposar d’una eina que sigui capaç de representar el mapa de coneixements de la UPC i poder mostrar zones de confluència de disciplines, i zones emergents.
Servei web que permeti automatitzar les derivacions de diferents organismes dins del gestor web que el CVI utilitza en el seu dia a dia.
Desenvolupament d’aquesta aplicació que permet establir un entorn de treball en grup en el campus virtual de la UOC.