Model@ per la UPC

Període:
novembre, 2017 –
gener, 2018
Client:
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Model@ per la UPC

Descripció

L’objectiu de Model@ és implementar un sistema automàtic que pugui recollir les dades del datamart de la UOC i es puguin generar models predictius a partir d’aquestes.

Aquestes dades extretes del datamart de la UOC es processen amb eines ETL, segons diferents criteris d’agrupació, per a poder generar els models de dades necessaris a introduir al càlcul dels models predictius.

Una característica crítica del projecte és l’elasticitat del sistema: a través de diferents definicions en fitxers, s’indiquen quines són les dades a recollir del datamart i quina és l’estructura dels models. D’aquesta manera, s’assegura que totes les configuracions puguin ser modificades dinàmicament evitant haver de canviar el codi.

Per exemple, un dels models implementats analitza informacions relatives a l’activitat de l’estudiant per fer estimacions predictives al voltant la possibilitat d’èxit en la seva avaluació.

L’inLab se n’encarrega de processar les dades i preparar-les per poder-les introduir en el model predictiu i executar els models especificats per la UOC.