TUTUOC per la UOC

Període:

juny, 2017 –
octubre, 2017

Client:

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

TUTUOC per la UOC

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és la integració de l’eina de comunicació Slack amb les diferents eines de treball en grup que disposa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El que es pretén amb aquesta integració és facilitar la comunicació entre els diferents integrants d’un projecte final de carrera d’un alumne. Aquests integrants són:

  • Tutor de pràctiquess: persona d’una empresa externa.
  • Professor responsable de l’assignatura.
  • Tècnic de gestió del projecte (TGP).
  • Estudiant.

El projecte permet compartir calendari, documents (rúbriques, fitxes per fer l’avaluació, enquesta per valorar el projecte…) ja disponibles pel personal de la universitat amb el tutor extern a aquesta.

L’inLab s’encarrega d’investigar i desenvolupar els diferents mòduls per tal que aquesta integració sigui possible.