Agència de Ciberseguretat de Catalunya

WEB:

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Projectes com a Col·laborador

L’inlab FIB participa en el projecte Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat, col·laborant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2Cat, implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a classificar i extreure informació d’incidents de seguretat.