Jamie
Arjona
Martinez
Responsable de Ciència de Dades i Big Data
Jamie
Arjona

Tesis doctorals realitzades

Disseny de serveis Smart ITS a través de models innovadors d’anàlisi de dades

Estudiant:

Principals projectes en què ha intervingut

Tractament de la imatge i aprenentatge intel·ligent per a la identificació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.