René
Serral
Gracià
Professor Col·laborador en Ciberseguretat
René
Serral

R. Serral és Professor Agregat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Enginyer en Informàtica (FIB 2001) i Doctor en Informàtica (DAC, UPC 2009).

Ha impartit docència a la FIB des de 2004 a 5 assignatures del grau en informàtica en les àrees de Sistemes operatius, Seguretat Informàtica i Xarxes de computadors, així com 1 assignatura en el màster de Ciberseguretat. En aquest sentit forma part del comitè de coordinació del màster de ciberseguretat.

Ha compaginat aquestes tasques docents amb la recerca dins de l’àrea de les xarxes de computadors i la seguretat, participant en un total de 9 projectes europeus sent el PI en dos d’ells i 9 més finançats pel Ministeri. En el marc d’aquests projectes, i juntament el la direcció de tesis s’han publicat més de 15 articles en revistes i 40 en congressos notables de la UPC.

En paral·lel, les tasques de recerca l’han portat a col·laborar amb diverses empreses de forma activa, particularment amb Cisco Systems duent a càrrec diversos projectes de recerca dins l’àrea de encaminament de tràfic intel·ligent i buscant mecanismes per fer aquest encaminament més segur i escalable.

En l’actualitat està col·laborant amb l’empresa Clevernet, en la que ha establert diversos convenis de cooperació per tal d’actuar com a pont entre la empresa i la universitat en la trasferència de tecnologia, havent permés la contractació de més de 15 estudiants a l’empresa.

Principals projectes que ha dirigit

Plataforma de hosting en kubernetes (DESKUBE)

L’inLab FIB col·labora amb Ilimit en el desenvolupament d’una nova plataforma per tal que els seus clients puguin desplegar les seves aplicacions d’una forma flexible i segura.

Articles al blog