Hector
Godoy
Creus
Cap de projectes
Hector
Godoy

Principals projectes en què ha intervingut

Plataforma de hosting en kubernetes (DESKUBE)

L’inLab FIB col·labora amb Ilimit en el desenvolupament d’una nova plataforma per tal que els seus clients puguin desplegar les seves aplicacions d’una forma flexible i segura.
Suport a les xarxes europees CERT i CSIRT detectant, compartint, responent i recuperant-se de les amenaces i vulnerabilitats de ciberseguretat.

Premis