Maria Ribera
Sancho
Samso
Directora Associada
Maria Ribera
Sancho

Dra. Maria Ribera Sancho és professora titular del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació a la Universitat Politècnica de Catalunya (BarcelonaTech). Va ser Degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (2004 a 2010) i vicedegana cap d’Estudis de la mateixa Facultat (1998 a 2004). Actualment, és la Manager del departament d’Education and Training del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i directora del PRACE Advanced Training Center at BSC. És Chair del EQANIE Accreditation Committee i vicepresidenta d’EQANIE. És membre de l’ACM-W Europe Executive Committee.

Ha estat activa en el camp de l’Enginyeria del Software durant més de trenta anys. Les seves àrees principals de recerca són la Modelització Conceptual, les ontologies, les analítiques d’aprenentatge, els sistemes d’informació i l’enginyeria del software. És autora d’articles científics i altres publicacions presentades a congressos i revistes internacionals (dblp: Maria-Ribera Sancho). Les seves aportacions principals se centren en el disseny automàtic a partir de models conceptuals, el raonament sobre l’evolució dels models, i el desenvolupament de software dirigit per models. És membre del grup de recerca IMP de la UPC (Information Modeling and Processing). Ha participat i liderat projectes d’investigació tant nacionals com europeus durant més de 25 anys ininterrompudament.

Ha liderat i participat en nombrosos projectes competitius i no competitius amb empreses i altres institucions. En l’actualitat és directora associada del laboratori d’innovació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona inLab FIB i directora acadèmica del programa Talent.

També va ser ambaixadora nacional a xarxa europea de degans DEAN Network (2006-2010) i presidenta de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática, CODDI (2006-2010) de la que actualment és membre honorari. Ha estat distingida dos cops amb el Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC (2005 i 2021) i també amb la distinció Jaume Vicens Vives atorgat per la Generalitat de Catalunya (2005). Ha rebut el premi Sapiens 2011 (atorgat pel Colegio de Ingeniería Informática de Valencia) i la menció Festibity 2011 (atorgada per l’associació FIBAlumni i la Facultat d’Informàtica de Barcelona). També ha rebut l’ACM-W Service Badge.

Projectes Final de Carrera que ha dirigit

Ontology for modelling and understanding educational data and concepts

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Principals projectes en què ha intervingut

Articles al blog

En conmemoració del dia de la dona treballadora, l’Elena Izquierdo Grau membre del grup de dones Campus Nord i la inLaber Gisela Ruzafa Amado han entrevistat...