LinDaFIX – Linked Data for Fighting Inequality in Complex Societies

Període:
juny, 2019 –
desembre, 2019
Entitat finançadora:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
LinDaFIX – Linked Data for Fighting Inequality in Complex Societies

Descripció

Aquest projecte té com a objectiu proposar un conjunt d’eines que facilitin la integració, l’enriquiment i l’anàlisi de les dades facilitades pel Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. El nostre enfocament es basa en tecnologies semàntiques, en el raonament i en l’aprenentatge automàtics per tal de creuar les diferents fonts d’informació i descobrir relacions que indiquen probabilísticament quines són les persones en risc de pobresa i d’exclusió social.

Les principals tasques de desenvolupament corresponen als nostres principals objectius concrets: (1) un model semàntic que reflecteixi els conceptes manipulats pel domini de serveis socials, incloent-hi indicadors de desigualtat i el mapping entre el model i les dades concretes, (2) una eina semàntica d’exploració i de consulta i (3) models de predicció probabilística de vulnerabilitat i identificació de ciutadans en situació de risc.

La imatge del projecte té tots els drets reservats al seu autor Antony Theobald.