IoT Semantic-Based Monitoring of Infrastructures using a Microservices Architecture

Doctorat Industrial

Estudiant:
Marc Vila

El projecte de recerca proposat s’emmarca a l’àrea de la Internet de les Coses, i també a l’àrea de les Smart Cities i tots els elements intel·ligents al voltant seu. Una Smart City és una zona urbana que utilitza diferents tipus de sensors electrònics de la Internet de les coses (IoT) per recopilar dades i, a continuació, utilitzar els coneixements obtinguts a partir d’aquestes dades per gestionar actius, recursos i serveis de manera eficient.

L’objectiu de la recerca és cobrir el cicle de vida d’inici a fi del qual pot ser una sola lectura d’un sensor. Així, per reunir, supervisar i poder actuar amb aquests sensors d’IoT i amb les dades que s’estan informant el sistema.

Una part del treball d’aquesta investigació consistirà a trobar una manera de generalitzar el format d’entrada de dades dels sensors al sistema, afegint-hi semàntiques i ontologies. Per proporcionar un format d’entrada de dades comunes per a tot l’ecosistema de IoT.

A més, aquest sistema es desenvoluparà investigant en arquitectura de microserveis. Una arquitectura de microserveis contribueix principalment a un sistema en què cada funcionalitat està separada per diferents mòduls. I, en definitiva, significa un aïllament millorat de les falles, una senzillesa en la comprensió del sistema, una flexibilitat tecnològica, desplegaments tècnics més ràpides i més fàcilment escalables.