e-Catalunya: Plataforma de col·laboració i xarxes socials

Període:
octubre, 2004 –
desembre, 2012
Client:
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
e-Catalunya: Plataforma de col·laboració i xarxes socials

Descripció

e-Catalunya és una plataforma de col·laboració i xarxa social que permet a la Generalitat de Catalunya oferir els serveis de portals col·laboratius a diferents col·lectius d’usuaris i professionals.

El nostre laboratori ha col·laborat des del 2004 amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana en el desenvolupament i integració de la plataforma, en l’extensió del seu ús i en la incorporació de noves funcionalitats i innovacions. A partir de 2010, es col·labora amb l’empresa ALTRAN, encarregada del manteniment evolutiu i correctiu d’aquesta plataforma.

El projecte e-Catalunya va quedar finalista al 2009 en els European eGovernment Awards en la categoria d’eficiència i efectivitat administrativa (eGovernment enabling administrative efficiency and effectiveness).

Accedeix al vídeo explicatiu del projecte e-Catalunya al portal de la Generalitat de Catalunya.

Articles i presentacions

Casanovas, J.; Crespo, J.F.; Martin, R.M. e-Catalunya: un entorno colaborativo y de red social. “Boletín de RedIRIS”, 2006, núm. 78-79, p. 23-28.

“e-Catalunya: a social network platform”. Presentation in JRES 2007. Estrasburg, november 20-23, 2007.

e-Catalunya presentation in INCoS (International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, organized by Open Catalan University (UOC)
Barcelona, november 4-6, 2009.