picture-88-1424093491.jpg
Tomàs
Aluja
Banet
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Tomàs
Aluja

Tomàs Aluja ha sigut professor d’estadística i anàlisi de dades de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech) des de 1983. Va ser director del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la UPC, on també va exercir com a vice-degà d’Estadística a la Facultat de Matemàtiques, i  com a vice-degà de relacions corporatives de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. President del consell europeu de IASC (International Association of Statistical Computing, filial de l’Institut Internacional d’Estadística) entre 2006 i 2008. Ha sigut membre de comitès científics de nombrosos congressos internacionals, entre els que es poden destacar el Congres Internacional de Anàlisi de Dades Multidimensional (1987-1997), COMPSTAT (2002-2008) i el Simposi Internacional sobre PLS, del qual va ser organitzador en la seva quarta edició en 2005. En l’actualitat és membre del Comitè d’Estadística Computacional i Mineria de Dades per el Descobriment de Coneixement al ISI-IASC; director adjunt del Departament d’Estadística i Investigació Operativa i referee de varies revistes científiques com Computational Statistics, CSDA o el Diari italià d’Estadística Aplicada entre d’altres.

Las seves principals àrees d’investigació es centren en els aspectes metodològics d’anàlisi multivariant i mineria de dades, incloent la seva implementació software i particularment la segmentació i la creació de perfils de consumidors, definició d’objectius comercials, fusió de dades de conjunts de dades diferents (qüestionaris o registres oficials) que comparteixen un conjunt comú de variables per a la mesura d’intangibles a través de models PLS-PM.

Fins avui ha supervisat més de deu tesis doctorals i és autor de 65 articles, publicats en revistes científiques o com a capítol de dos llibres: Principal Components Analysis i PATHMOX segmentation for PLS-PM modeling. Normalment imparteix las classes de Anàlisi Multivariant i Mineria de Dades a la Facultat d’Informàtica de Barcelona i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. En la actualitat és coordinador del Màster Europeo Erasmus Mundus en Mineria de Dades i Gestió del Coneixement. Ha participat en diversos projectes d’investigació tant a nivell europeu com nacional en el camp de tractament de dades estadístic i fusió de dades, i a més es consultor estadístic per La Caixa, Kantar Media, Idescat i l’Ajuntament de Barcelona.

Principals projectes que ha dirigit

Learning analytics – PILARES

Plataforma Intel·ligent de Learning Analytics per millorar el funcionament de l’Ensenyament Secundari
Impulsar la innovació, la millora i la competitivitat dels productes i serveis d’UPCnet en l’àmbit del suport als processos d’aprenentatge

Principals projectes en què ha intervingut