Learning analytics – PILARES

Període:
gener, 2015 –
maig, 2020
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Participants:
  • Maria Casadevall Muné
  • Jordi Vivancos Martí
  • Eva Patricia Gil Rodríguez
  • Jordi Giralt Baldellou
Experteses:
Tecnologies:
Learning analytics – PILARES

Descripció

El Projecte PILARES es una Plataforma Intel·ligent de Learning Analytics per millorar el funcionament de l’Ensenyament Secundari

Aquest projecte estableix la base per dissenyar una plataforma de Learning Analytics per millorar el funcionament en l’Ensenyament Secundari que considera les necessitats dels stakeholders, existint normes educatives i conceptes, i tendències en entorns d’aprenentatge ICT millorades a les escoles secundàries espanyoles.

L’equip de recerca ha estat també en contacte amb investigadors nacionals de l’àrea (fent-se membres de la comunitat SNOLA) i investigadors internacionals (per conferències LAK).

En l’execució de PILARES, aconseguim la totalitat dels següents objectius:

    • Obtenir les necessitats dels stakeholders de l’ensenyament secundari. Per realitzar-ho, hem format un grup d’escoles secundàries i professors, posant a un grup pilot de stakeholders (un professor de secundària i un representant del departament d’Educació de la Generalitat) per dur a terme entrevistes a fons i el disseny específic de scripts sobre aquests creixents mètodes de dades. Ens centrem en l’ús de LMS (Moodle) a l’escola per identificar els indicadors convenients per aprendre el rastreig d’estudiants. S’ha creat un informe de totes les entrevistes i un sumari.

 

    • Identificar els conceptes i normes educatives existents com a base per a la comprensió eficaç, la comparació i l’agregació de dades educatives, traduint-los en una ontologia formal. Partint de les necessitats identificades anteriorment i de la informació disponible en les taules de Moodle, estem identificant els conceptes educatius de les taules LMS com la base per a la comprensió eficaç, la comparació i l’agregació de dades educatives. D’aquí, especificarem una ontologia integrada (p. ex. l’esquema conceptual) dels conceptes principals necessaris per avaluar les necessitats d’estudiants i professors referent als processos d’aprenentatge Moodle.

 

  • Identificar tendències d’Entorns d’Aprenentatge Smart a les escoles secundàries espanyoles. Analitzem les tendències actuals sobre Entorns d’Aprenentatge Smart en escoles secundàries espanyoles, els trets d’aprenentatge esperats que puguin aparèixer, les necessitats d’avaluació i supervisió i les característiques que puguin exigir-se d’una plataforma d’Estudi Analític perquè recolzi la interoperabilitat de nous entorns digitals.

 

Fig. 1 Exemple de resultats de PILARES

D’altra banda, la col·laboració amb l’empresa UPCnet (projecte UPCNET2013-3 i col·laborador del projecte PILARES) ha estat enfocada a identificar la manera en què l’Estudi Analític podria usar-se per millorar els productes i serveis basats en Moodle. També s’ha centrat l’esforç en els procediments d’extracció de dades i el disseny d’eines de visualització que podrien usar-se per demostrar els avantatges potencials. La figura 1 mostra el graf d’accés d’un subjecte que participa en la prova pilot de PILARES.

Basant-nos en els nostres prometedors resultats inicials sobre l’avaluació motivacional dels principiants basada en dades obtingudes del LMS, la nostra proposta estarà enfocada principalment a la conducta analítica del procés d’aprenentatge.

Les dades usades durant el projecte s’obtindran d’escoles secundàries seleccionades que usen AGORA, un gran sistema LMS basat en Moodle usat pel 90% de les Escoles secundàries de Catalunya. Per això, UPC i el Departament d’Educació de Generalitat de Catalunya han signat un acord que inclou la participació en proves pilot, la participació d’experts educatius en els projectes de recerca com a part de l’equip de recerca (o com a consellers externs) i l’accés a dades digitals de la plataforma AGORA amb finalitats de recerca. Aquesta plataforma institucional és una plataforma basada en Moodle que ofereix serveis i continguts a més de 1500 escoles i 400.000 estudiants.

PILARES va ser presentat en els anomenats “Proyectos I+D+I – Excelencia 2013” i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, Recerca, Desenvolupament i Innovació – el Programa de Recerca d’Excel·lència Tècnica Espanyola – amb una subvenció provisional d’un any (“ayuda puente”). El projecte PILARES actual està sent executat durant 2015.

 

Articles i presentacions