picture-977-1424860927.jpg
Harihara
Muralidharan
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Harihara
Muralidharan

Principals projectes en què ha intervingut

Learning analytics – PILARES

Plataforma Intel·ligent de Learning Analytics per millorar el funcionament de l’Ensenyament Secundari
Impulsar la innovació, la millora i la competitivitat dels productes i serveis d’UPCnet en l’àmbit del suport als processos d’aprenentatge