picture-1229-1443784780.jpg
Daniel
Gibert
Llauradó
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Daniel
Gibert

Principals projectes en què ha intervingut

Learning analytics – PILARES

Plataforma Intel·ligent de Learning Analytics per millorar el funcionament de l’Ensenyament Secundari
Impulsar la innovació, la millora i la competitivitat dels productes i serveis d’UPCnet en l’àmbit del suport als processos d’aprenentatge