Jordi
Diaz Albuixech
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Jordi
Diaz Albuixech

Principals projectes en què ha intervingut

e-Catalunya: Plataforma de col·laboració i xarxes socials

Plataforma de col·laboració i xarxa social que permet a la Generalitat de Catalunya oferir els serveis de portals col·laboratius a diferents col·lectius d’usuaris i professionals