Victor
Huerta Cerezuela
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Victor
Huerta Cerezuela

Principals projectes que ha dirigit

Integració de l’eina DSPACE a la UOC

Implementació i la posta en marxa del pilot de l’aplicació DSpace

Principals projectes en què ha intervingut