Integració de l’eina DSPACE a la UOC

Període:
desembre, 2004 –
juliol, 2005
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Integració de l’eina DSPACE a la UOC

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és la implementació i la posta en marxa del pilot de l’aplicació DSpace, com a eina de registre i repositori dels resultats de l’activitat de recerca i de la producció científica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).