Josep
Lluís Prat Riba
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Josep
Lluís Prat Riba

Principals projectes en què ha intervingut

Integració de l’eina DSPACE a la UOC

Implementació i la posta en marxa del pilot de l’aplicació DSpace