Intercampus: Ensenyament virtual d’assignatures de lliure elecció

Període:
març, 2003 –
març, 2008
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Intercampus: Ensenyament virtual d’assignatures de lliure elecció

Descripció

Intercampus és un projecte d’un conjunt d’universitats catalanes amb el recolzament de la “Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació” de la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu desenvolupar una experiència pilot d’intercanvi d’assignatures de lliure elecció que s’imparteixen mitjançant Internet.

Intercampus permet que els estudiants d’altres universitats s’incorporin a l’ensenyament virtual d’una universitat concreta, els facilita la comunicació i la informació, i coordina l’atenció i el recolzament administratiu entre la seva universitat i la que imparteix l’assignatura.

Intercampus es va iniciar el segon quadrimestre del curs 1999-2000. Fins ara han cursat assignatures Intercampus uns 600 estudiants de tota Catalunya.