SAGIT: Sistema Informàtic de Gestió Acadèmica de l’Institut del Teatre

Període:
març, 2004 –
gener, 2006
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
SAGIT: Sistema Informàtic de Gestió Acadèmica de l’Institut del Teatre

Descripció

El  SAGIT és el sistema Informàtic per a la gestió acadèmica de l’Institut del Teatre que es va realitzar des de l’inLab, donada la seva expertesa prèvia en la gestió acadèmica de la FIB, de les dues escoles que pertanyíen al Consorci de l’escola Industrial de Barcelona i que també va servir per a la realització del Sistema de Gestió Acadèmica de la UPC anomenat PRISMA.

L’objectiu del projecte era dur a terme el desenvolupament d’un sistema informàtic que permetés no només informatitzar els processos de gestió acadèmica, sinó també ser el nucli d’un sistema d’informació que permetés, en un futur, introduir altres titulacions o cursos que es desenvolupessin a l’ Institut del Teatre.

L’ Institut del Teatre està integrat per escoles, centres i centres territorials que imparteixen estudis dirigits a la formació de diverses professions relacionades amb les arts escèniques i que realitzen activitats d’investigació, documentació i difusió.