Anna
Casas
Casademunt
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Anna
Casas

Principals projectes que ha dirigit

Web de la FIB

Proporcionar una web més moderna, responsive, amb un disseny més visual, i reorganitzant la informació per millorar l’experiència d’usuari

Principals projectes en què ha intervingut

Disseny i desenvolupament de la web del grup de recerca IMP
Creació de la nova web de l’inLab FIB per tenir presència a internet per mostrar tot el que som i fem
Desenvolupament de projectes en l’àmbit de les tecnologies d’aprenentatge que després seran utilitzades al Campus Virtual de la Universitat Oberta de Catalunya