Web de la FIB

Període:

novembre, 2015 –
març, 2017

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • La majoria del PAS de la FIB i de l’equip deganal participen d’aquest projecte, bé perquè han format part de l’equip de treball o bé perquè són els editors del web.

Experteses:

Tecnologies:

URL:

Web de la FIB

Descripció

La renovació del web de la FIB, és un projecte impulsat per la Facultat d’Informàtica de Barcelona conjuntament amb l’inLab FIB i que té com a objectiu proporcionar una web més moderna, responsive (adaptable als diferents dispositius), amb un disseny més visual, i reorganitzant la informació per millorar l’experiència d’usuari.

Una de les tasques que va requerir més temps a l’hora de fer el nou web va ser la de reorganitzar i estructurar els continguts. Per realitzar aquesta tasca es va crear un grup de treball format per PAS de la FIB i part de l’equip deganal. Aquest equip, amb l’ajuda d’entrevistes a estudiants i la pròpia experiència, va fer tot un anàlisi del web antic, per veure quins aspectes es podien millorar i/o fer diferent al web nou.

En l’apartat tècnic, s’ha canviat el gestor de contingut, anteriorment s’utilitzava el Magnòlia i ara s’utilitza Drupal 7 utilitzant el tema Jollyness. Això ha implicat dissenyar plantilles específiques pels diferents tipus de contingut, formar als diferents editors en les noves eines de publicació,  tenir en compte totes les recomanacions per a què les pàgines s’indexin el millor possible (utilitzant diferents tècniques SEO).

Un dels principals objectius que es van plantejar van ser, no només que la web no tingués contingut duplicat a diferents apartats, sinó que tota aquella informació que ja està disponible en els diferents sistemes d’informació de la facultat o de la UPC fos fàcilment publicable al web i no calgués tornar-la a introduir. Per això s’han desenvolupat mòduls que a través de la nova API de la FIB 2.0 proporcionen les dades dels horaris, assignatures dels diferents plans d’estudi, guies docents, projectes finals de carrera, etc.

El nou web de la FIB, es va publicar i presentar el dia 8 de març del 2017 durant la presentació dels actes del 40è aniversari de la FIB.

Un cop publicat el web es considera acabat el projecte, no obstant l’inLab s’encarrega igualment del seu manteniment i millora continua.