Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)

Facultat d'informàtica de Barcelona

WEB:

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)

Projectes com a Client

Proporcionar una web més moderna, responsive, amb un disseny més visual, i reorganitzant la informació per millorar l’experiència d’usuari
Entorn de virtualització de màquines virtuals sota demanda. Aquest servei permet crear, configurar, modificar i esborrar servidors virtuals Linux a un grup d’estudiants
Surt davant la necessitat de substituir els vells terminals d’accés ràpid (terminals en mode quiosc) que tenien a la FIB, els Sun Ray que, com que eren massa vells, ja no es podien actualitzar.
Despertar l’atenció dels estudiants pre-universitaris perquè aquests enfoquin els seus estudis post obligatoris cap a l’àrea de la informàtica

Projectes com a Col·laborador