MediaFIB. Publicació i gravació de videos a la FIB

Període:
abril, 2009 –
abril, 2010
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
MediaFIB. Publicació i gravació de videos a la FIB

Descripció

MediaFIB és una plataforma de publicació de vídeos i emissió d’events en directe. Sorgeix amb una doble intenció. Per una banda, automatitzar al màxim la gravació de classes i conferències que es fan a les diferents sales de la FIB amb càmera. D’altra banda, permetre la publicació d’una forma ordenada dels videos de conferències i classes.

Una de les raons per les quals es va haver de desenvolupar un projecte propi va ser que també ens interessava poder protegir certes col·leccions de videos en funció del rol de l’usuari a la FIB o si estava matriculat d’una certa assignatura.

Articles i presentacions

Media FIB

View more presentations from inLabFIB