Servei per a l’ús de dispositius de resposta interactiva al Campus Nord

Període:

maig, 2012 –
maig, 2013

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Servei per a l’ús de dispositius de resposta interactiva al Campus Nord

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és dotar a les escoles del campus nord de la tecnologia necessària per tal  d‘introduir l’ús de dispositius de resposta interactiva  en la docència de les assignatures. El projecte també preveu la possible integració amb el Racó, Atenea i el suport al professorat en l’aspecte tecnològic.

La FIB, l’escola de Telecomunicacions i l’escola de Camins han arribat a un acord per a fer un projecte pilot amb la tecnologia de l’empresa Turning Technologies.

L’inLab FIB va fer una sessió de formació a tot el professorat interessat en l’ús de dispositius de resposta interactiva  (smartphones, tablets, ordinadors portàtils  o comandaments a distància)  per a la docència en les seves assignatures el  juny de 2012.

L’ús d’aquestes tecnologies en la docència ja es fa servir en d’altres Universitats d’arreu del món i te els següents punts forts:

  • Millora la comprensió dels temes.
  • Augmenten la participació.
  • Afavoreixen l’aprenentatge col·laboratiu.
  • Augmenten la satisfacció de l’alumne.
  • Permeten obtenir un feedback immediat i global.
  • Augmenten l’assistència i la preparació de les classes per part dels estudiants.
  • Permet obtenir dades objectives sobre el grup-classe per part del professor.
  • Facilita l’obtenció i  l’anàlisi posterior de les respostes dels alumnes.

 

Per  tal d’avaluar la viabilitat de fer servir dispositius tipus Smartphones a les classes, es va passar una enquesta a tots els estudiants matriculats des del Racó de la FIB durant el mes de maig de 2012.

Es van obtenir  un 25’93 % de  respostes  (496 d’un total de 1913 possibles)  i els resultats reflecteixen que el 93,75% dels estudiants podrien fer servir els seus propis dispositius per a respondre a classe les possibles preguntes dels professors.

Per a la resta d’estudiants s’està estudiant la possibilitat de fer un “préstec” de comandaments interactius durant tot el quadrimestre.

La distribució d’smartphones a la FIB a maig de 2012 és la que es pot apreciar a l’ “infographic”