ACA: Estudi estadístic del consum de l’aigua d’ús domèstic

Període:
setembre, 2006 –
desembre, 2007
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
ACA: Estudi estadístic del consum de l’aigua d’ús domèstic

Descripció

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) es va posar en contacte amb l’inLab FIB per demanar-los un estudi estadístic sobre el consum d’aigua, donada la seva expertesa en la recol·lecció de dades i la el seu posterior estudi.

L’objectiu del projecte és descobrir si el consum domèstic d’aigua ha disminuït o ha augmentat, durant el període 2004-2006, a partir de les dades proporcionades per l’Entitat  Subministradora (ES) de la facturació produïda a les llars per consum d’aigua. L’estudi tracta el consum provinent de 26 municipis de Catalunya.

Aquest projecte no només permet detectar com ha variat el consum de l’aigua en aquest període sinò que també permet fer un anàlisis per conèixer el perquè de la disminució o augment d’aquest consum.