Adquiver

WEB:

Adquiver

Projectes com a Client

Desenvolupament i escalat de MoirAI, una plataforma intel·ligent per a l’optimització de processos Data-Driven Màrqueting enfocada al sector turístic.