inLaber guanyador del MarsXR Challenge de la NASA

Inici » Actualitat »

inLaber guanyador del MarsXR Challenge de la NASA
Premiats:

Recrear escenaris amb condicions similars a les de Mart perquè els astronautes puguin entrenar pot arribar a ser molt costós. Per això, la NASA està fent servir una simulació en Realitat Virtual per fer aquests escenaris. Durant els mesos de maig a juliol, la NASA va presentar el MarsXR Challenge, un concurs destinat a millorar aquest simulador de Mart mitjançant crowdsourcing, un mètode de treball on es recorre al públic perquè aporti idees o solucions a certes tasques. 

El concurs tenia com a finalitat crear escenaris o eines que poguessin ser d’ús per l’entrenament dels astronautes en escenaris d’activitats extra-vehiculars (EVA). Les diverses categories on es podien presentar solucions eren:

  • Muntatge del campament: destinada a totes aquelles tasques que tinguessin a veure amb la preparació de l’habitatge, com per exemple muntar panells solars, muntar el cablejat de l’habitatge o un hivernacle on cultivar menjar.
  • Recerca científica: destinada a totes aquelles tasques relacionades amb la captació d’informació marciana, com per exemple la recollida de mostres del sòl, la captació de dades meteorològiques o de la radiació de l’ambient.
  • Exploració: destinada a les tasques relacionades amb l’exploració del terreny i la cerca de llocs d’interès.
  • Manteniment: destinada a tasques per mantenir el bon funcionament dels aparells que s’usen. Exemples de solucions possibles són fer un escenari per netejar els panells solars de la pols que acabin adquirint, fer un escenari amb l’anàlisi i manteniment dels ròvers o el vehicle d’exploració, o fer eines que ajudin a fer la neteja de l’habitatge.
  • Altres propostes: aquesta categoria engloba tota la resta d’escenaris o idees que es puguin tenir, sempre que compleixin amb l’objectiu del concurs. Alguns exemples d’aquesta categoria són la creació d’un cinturó on guardar les eines, per no estar-les carregant manualment, o la creació d’un sistema d’enllumenat adherit al tratge (EVA suit).

Els 2200 concursants van poder accedir a una part d’aquesta simulació, que contenia 400km² del terreny de Mart, del crater Jezero (obtingut a partir d’imatges de satèl·lit), amb cicles de dia i nit, condicions meteorològiques i gravetat realistes, i altres eines per facilitar el desenvolupament de solucions. La simulació s’ha fet utilitzar el software d’Epic Games, Unreal Engine 5. (Si algú li vol fer una ullada al simulador, se’l pot descarregar des d’Epic Games, buscant “NASA XOSS MarsXR Editor”).

En aquest concurs, l’inLaber Pol Sturlese va participar formant part de l’equip Overheat, un dels equips guanyadors que va desenvolupar solucions per diverses categories. L’equip va entregar 5 escenaris diferents, i tots ells van ser premiats. Entre els lliuraments més destacables es troba la simulació del muntatge i connexió de panells solars, i la missió i conjunt d’eines per la recollida de mostres de terreny per a analitzar a posteriori. Podeu veure uns petits vídeos de les 5 entregues fetes per l’equip en els següents enllaços:

  1. Equip d’exploració: https://www.youtube.com/watch?v=8jZRd3c7uns
  2. Muntatge de panells solars: https://www.youtube.com/watch?v=FExHCrEyqBg
  3. Recerca del terreny: https://www.youtube.com/watch?v=05dLQWnF-JM
  4. Mostreig del sòl: https://www.youtube.com/watch?v=Q3QYfeX2dIw
  5. Altres propostes: https://www.youtube.com/watch?v=mE9jgjM7pJU


Per a més informació sobre el concurs o futures convocatòries, us podeu adreçar a la web de la NASA, o a la del concurs.