Manel
Rello
Saltor
Responsable d’Enginyeria del Coneixement i dels Serveis
Manel
Rello