IA a “Marble Smashers”

Període:
maig, 2024 –
setembre, 2024
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
IA a “Marble Smashers”

Descripció

Integron Universe S.L. és una empresa dedicada a la creació i producció de videojocs. Els seus serveis inclouen, disseny i creació de videojocs d’elaboració i distribució pròpia, disseny i creació de videojocs per a tercers, disseny i creació de videojocs amb distribució en mans de tercers.

En un dels seus projectes actuals, de títol “Marble Smashers”, Integron requereix la implantació d’un sistema d’intel·ligència artificial que generi de manera dinàmica un mapa on es gestiona la progressió del videojoc. Aquest mapa estarà basat en nodes, l’ordre i el contingut dels quals es regiran per una sèrie de criteris qualitatius basats en diversió i retenció d’usuaris, així com uns criteris quantitatius de dificultat.

L’inLab FIB se n’encarrega de l’assessorament i implementació d’una prova pilot que inclogui la utilització d’una Intel·ligència artificial.