Oscar
Romero
Moral
Responsable de Ciència de Dades i Big Data
Oscar
Romero

Doctor en Informàtica i professor agregat en el Departament de Serveis i Enginyeria de Sistemes d’Informació de la UPC, expert en Big Data i Business Intelligence.

Oscar Romero és el coordinador a la UPC del màster en Data Science de la FIB i el màster Erasmus Mundus BDMA (Big Data Management and Analytics). Actualment imparteix cursos avançats sobre gestió de dades (relacionals i no relacionals; també conegudes com NOSQL) en els màsters abans mencionats, així com en els graus d’enginyeria informàtica i ciència i enginyeria de dades. També és co-responsable del postgrau en Big Data Management, Techniques and Analytics (BDMTA) de la UPC School.

La seva recerca es centra en el cicle complet de la gestió de dades en entorns altament complexos (també coneguts com a Big Data) i l’automatització, tan com sigui possible, de la gestió dels processos de dades per a usuaris no experimentats i sense coneixements tècnics (especialment en l’àmbit de la Ciència de Dades). Més específicament, els seus interessos es centren en l’automatització del disseny/implementació/self-tuning de la ingesta, emmagatzemament, modelització, processament i accés a dades d’interés pels processos analítics de les organitzacions. Aquestes dades poden tenir natura molt diversa i ser generades en formats molt diversos, ja siguin estructurats com no estructurats, tals com CSV, JSON, XML, grafs, text, imatges, etc. i, per tant, amb un alt grau d’heterogeneïtat sintàctica i semàntica. De forma rellevant, al món de la Ciència de Dades, cal que aquestes dades siguin integrades i preparades per al consum analítics desitjat tot amagant aquestes complexitats tècniques als analistes de dades.

Fins a la data ha publicat nombrosos articles en congressos de recerca i revistes especialitzades en aquests àmbits, així com diversos capítols de llibre, i actua com a revisor extern en diverses conferències/revistes especialitzades en el seu àmbit de recerca. També ha impartit nombroses xerrades convidades en grups de recerca i simposis internacionals i va dur a terme dues estades de recerca a la Univ. Lliure de Bozen-Bolzano i la Université François Rabelais de Tours. Les seves col·laboracions industrials inclouen diversos projectes amb empreses líders en aquest sector tals com SAP, HP Labs, EURA NOVA i l’OMS, entre d’altres.

Tesis doctorals realitzades

Automatització del disseny multidimensional de magatzems de dades

Estudiant:

Principals projectes que ha dirigit

Posar en marxa una plataforma experimental de Big Data basada en eines Open Source per facilitar i agilitzar els processos de suport a l’anàlisi i processament de les dades

Principals projectes en què ha intervingut

Desenvolupament i escalat de MoirAI, una plataforma intel·ligent per a l’optimització de processos Data-Driven Màrqueting enfocada al sector turístic.