Big Data Analytics Lab

Període:

desembre, 2014 –
desembre, 2015

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Big Data Analytics Lab

Descripció

Aquest projecte es realitza amb una multinacional amb seu a Barcelona amb l’objectiu de posar en marxa una plataforma experimental de Big Data basada en eines Open Source per facilitar i agilitzar els processos de suport a l’anàlisi i processament de les dades de cara a millorar els seus processos de negoci.

El projecte es focalitza a millorar un cas d’ús molt concret, que serveix com a punt de partida per a definir i implementar una arquitectura de referència.

En la definició de l’arquitectura de referència és on es concreten els diferents components tecnològics. Aquests components tecnològics son eines de Big Data que cal escollir curosament en funció de l’estructura de les dades i de les consultes que preveiem que es faran.

El projecte s’inicia amb l’estudi de les dades origen, que ens permet fer una tria inicial de les eines de Big Data que ens seran més útils. Un cop triades es valoren les diferents eines, entre les que s’inclouen uns benchmarkings, per determinar la rapidesa de cada solució en el cas triat.

Posteriorment es crea una ontologia de les dades perquè els analistes de dades de l’empresa, que necessiten matrius de dades per treballar, puguin triar les variables, veure’n les característiques, la seva distribució,…. i posteriorment aplicar les regles de neteja, de discretització i/o de transformació (Regles tipus Map-Reduce) adients.

L’inLab FIB ha constituït un equip tècnic de suport als processos analítics i tecnològics esmentats, format per experts en Big Data i mineria de dades, que formaran al personal tècnic de la companyia per garantir la continuïtat del servei més enllà de la durada del projecte.