Marc
Manzanares
Cap de projectes
Marc
Manzanares

Articles al blog

Ús de websockets en una aplicació web

Últimament, el ritme en que les tecnologies estan evolucionant és frenètic. Fa tot just 10 anys, van començar a sortir els primers SmartPhones. Segur que...