Portal Univers

Període:
desembre, 2002 –
novembre, 2012
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Portal Univers

Descripció

L’Univers respon a l’interès de la Universitat per tenir un servei que contribueixi als aspectes que engloben el que podem anomenar foment de la vida universitària. Això es tradueix en el fet de potenciar i establir relacions, conèixer i experimentar vivències, despertar iniciatives i participar en projectes no acadèmics, mitjançant la promoció cultural, de la salut, de la competició i de la promoció esportiva i les activitats d’atenció a la comunitat universitària.

Fa 10 anys Univers va iniciar el projecte Univers 2.0 amb una plataforma de comunicació i participació del web d’Univers. El disseny, desenvolupament i posta en marxa d’aquesta web el va realitzar inLab.

inLab, durant tot aquest temps i fins a l’actualitat,  s’ha encarregat de l’explotació i manteniment (SEM) del sistema d’informació del web d’Univers.