Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Projectes com a Client

L’objectiu és disposar d’una eina que sigui capaç de representar el mapa de coneixements de la UPC i poder mostrar zones de confluència de disciplines, i zones emergents.
Servei que permet la introducció d’adreces IP relacionades amb incidents de seguretat en una llista dinàmica
Permet monitorar els productes software d’una organització i notificar, diàriament, si algun d’aquests productes presenta alguna vulnerabilitat

Projectes com a Col·laborador