Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

WEB:

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Projectes com a Client

L’objectiu és disposar d’una eina que sigui capaç de representar el mapa de coneixements de la UPC i poder mostrar zones de confluència de disciplines, i zones emergents.
Servei que permet la introducció d’adreces IP relacionades amb incidents de seguretat en una llista dinàmica
Permet monitorar els productes software d’una organització i notificar, diàriament, si algun d’aquests productes presenta alguna vulnerabilitat
Volem que els mails enviats a una certa adreça es converteixin automàticament en tickets, aprofitant els serveis web que ja ens proporciona GN6 a tal efecte
Interès de la Universitat per tenir un servei que contribueixi als aspectes que engloben el que podem anomenar foment de la vida universitàri

Projectes com a Col·laborador

Projecte a nivell europeu que cerca la millora de la cordinació entre les autoritat per a la prevenció del terrorisme