Sistema d’informació de Convenis de Cooperació Educativa de la UPC

Període:

setembre, 2008 –
novembre, 2013

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Sistema d’informació de Convenis de Cooperació Educativa de la UPC

Descripció

El sistema d’informació de Convenis de Cooperació Educativa de la UPC és l’aplicació web que s’encarrega de la gestió de les pràctiques en empresa, tant des dels diferents centres que realitzen els convenis com per part de l’Oficina de Convenis del Servei de Gestió Acadèmica (SGA)  que és qui en gestiona la facturació.

La UPC, mitjançant el seu Servei de Gestió Acadèmica, va encarregar a l’inLab el desenvolupament d’un sistema informàtic per a la gestió dels Convenis de Cooperació Educativa de la UPC, que va finalitzar el 29 de novembre de 2004, amb la posada en explotació del mateix. Posteriorment s’han anat fent diferents encàrrecs de serveis per tal de fer-ne millores segons les demandes dels centres i del propi Servei de Gestió Acadèmica.