Pol
Martinez Orta
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Pol
Martinez Orta

Principals projectes en què ha intervingut

Portal Univers

Interès de la Universitat per tenir un servei que contribueixi als aspectes que engloben el que podem anomenar foment de la vida universitàri