Jordi
Gassó Rius
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Jordi
Gassó Rius

Principals projectes en què ha intervingut

Simulació paral·lela per l’anàlisi de dinàmiques poblacionals en entorns d’altes prestacions

Desenvolupament d’un simulador que permeti estudiar l’evolució demogràfica d’una població, reproduint-ne les interaccions internes entre els seus individus
Interès de la Universitat per tenir un servei que contribueixi als aspectes que engloben el que podem anomenar foment de la vida universitàri