Joan
Giralt Duran
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Joan
Giralt Duran

Principals projectes en què ha intervingut

Machine: P2PTV i serveis audiovisuals avançats

Disseny i desenvolupament de diferents mecanismes de transmissió de continguts audiovisuals.
Interès de la Universitat per tenir un servei que contribueixi als aspectes que engloben el que podem anomenar foment de la vida universitàri