UPCNET

logo UPCNET

WEB:

UPCNET

Projectes com a Client

Convertir al ciutadà en agent actiu en la generació de la informació sobre la mobilitat mitjançant l’ús de les TIC
Impulsar la innovació, la millora i la competitivitat dels productes i serveis d’UPCnet en l’àmbit del suport als processos d’aprenentatge
Projecte comú de UPCNet i inLab FIB l’objectiu del qual és desenvolupar un prototipus de portal del Talent de les empreses

Projectes com a Col·laborador

Planificar i especificar la creació d’un sistema centralitzat de control i anàlisi de registres de seguretat de les Universitats Catalanes
Sistema unificat de recerca i d’indexació de tot el contingut de les diferents webs de la UPC, basat en la tecnologia de Google