uTalent

Període:

octubre, 2013 –
gener, 2014

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

uTalent

Descripció

uTalent és un projecte comú de UPCNet i inLab FIB l’objectiu del qual és desenvolupar un prototipus de portal del Talent de les empreses.

El portal uTalent serà l’eina des d’on es gestionarà i es visualitzarà el grau d’assoliment de les diferents competències nivell personal, departamental o a nivell de tota l’empresa així com també l’alineació amb els valors de l’empresa  i el potencial de les persones que la formen.