e-logs

Període:
gener, 2009 –
desembre, 2010
Client:
Col·laboradors:
Responsable:
Experteses:
e-logs

Descripció

E-Logs és un projecte proposat pel CESCA en el que esCERT-UPC participa conjuntament amb UPCNet. L’objectiu del projecte és el de planificar i especificar la creació d’un sistema centralitzat de control i anàlisi de registres de seguretat de les Universitats Catalanes.